DAC Master Classes: Engineering the World

DAC i BLOX.jpg

Medlemmer af Byggesocietetet får rabat på DACs nye Master Classes

DAC Master Classes er udviklet af DAC i samarbejde med MT Højgaard, WSP, Arup og BLOXHUB for at imødekomme de behov som specialister i byggebranchen har i nutidens marked. Omdrejningspunktet er Ove Arups ideer om ’Total Design’, og hvordan man kan samarbejde på tværs af værdikæden. Uddannelsen er relevant for professionelle i byggeriet – særligt arkitekter og ingeniører men også rådgivere og udførende parter.

Hvad får du ud af at deltage?

  • En solid indsigt i principperne bag Total Design, der kommer til at definere samarbejdsformer og byggeprocesser i branchen fremover

  • Højtprofilerede og internationale keynote speakers

  • Mulighed for at arbejde med egne og aktuelle cases

  • Kompetencer i og redskaber til at…

    • Forstå fremtidens kunder for at kortlægge fremtidens marked og efterspørgsel

    • Samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser og på langs af værdikæden for at optimere processen og minimere konflikter

    • Orientere sig i globale trends og oversætte dem til jeres egen dagligdag, så I er rustet til den hurtige udvikling

    • Håndtere etiske forpligtelser og bæredygtighed, så det bliver en del af forretningen i stedet for en ekstra udgift

    • At udvikle og eksekvere løsninger på stadigt mere komplekse problemer og udfordringer, hvor rammerne er omskiftelige

  • Diplom som bevis på gennemførelsen af uddannelsen

Praktiske oplysninger og pris
Uddannelsen består af 7 sessions, som ligger om formiddagen hver 14. dag. Formatet er 1 times oplæg efterfulgt af 2 timers workshop. Forløbet løber fra 9. januar - 27. marts 2019 og afholdes i BLOX i København.

Uddannelsen ville normalt koste over 15.000,- per deltager, men udbydes til 3.000 kr, fordi den er støttet af fondsmidler. Som medlem af Byggesocietetet kan du få yderlige rabat. Hvis du er en enkeltperson kan du indtaste koden ’Bloxhub18’ og få 900,- DKK rabat. Desuden har du mulighed for at deltage sammen med dine kollegaer fra din organisation eller virksomhed - ved minimum 3 deltagere, koster forløbet kun 1.000,- DKK per deltager med koden ’3FOR1’ på Billetto. 

Mere information og tilmelding
Du kan læse mere på linket her, hvor du også finder tilmelding:
https://dac.dk/vaer-med/community/master-classes/

For spørgsmål, kontakt Rebecca Maria Jacobsen på DAC på rmj@dac.dk / 24810612.

MIPIM 2019 en realitet!

Efter mange udfordringer er den danske deltagelse på MIPIM 2019 en realitet! Derved er der nu mulighed for at tilmelde sig til MIPIM gennem Byggesocietet.

Byggesocietetet, der organiserer den danske stand på MIPIM, var særdeles udfordret, da det nye erhvervsfremmesystem fik den konsekvens, at Region Hovedstaden imod forventning ikke kunne bistå med deres sædvanlige økonomiske bidrag, og derfor heller ikke kunne stille underskudsgarantien.

Heldigvis har en lang række aktører fra branchen tegnet sponsorater, hvilket betyder, at omkostningerne på knap to millioner for at sikre en ansvarlig drift af standen er ved at være i hus.

For at komme helt i mål og for at sikre den danske deltagelse på MIPIM i 2020, har vi brug for, at så mange som muligt også køber adgangsbilletterne gennem Byggesocietetet. Dermed støtter man nemlig samtidig op omkring standen. I år tilbydes en økonomisk besparelse på billetterne sammenlignet med MIPIMs aktuelle pris.

Læs mere på www.greatercph-mipim.dk eller kontakt projektleder:

Birita Johannesen
bj@byggesoc.dk
22175009

Hvad kommer Brexit til at betyde for din virksomhed?

Nyt digitalt værktøj for at ruste danske virksomheder til Brexit

Hvad er toldreglerne efter Brexit? Kan virksomheder stadig importere og eksportere deres varer til Storbritannien som hidtil? Og hvad betyder Brexit for danske virksomheders selskabsstruktur?

Regeringen har netop lanceret nu et online værktøj, Brexit-tjeklisten, hvor virksomheder kan få et indledende overblik over forskellige områder, der kan og vil forandre sig i Danmarks handel med Storbritannien. Brexit-tjeklisten skal hjælpe virksomheder med at gøre klar til en fremtid efter Brexit, særligt hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale den 29. marts 2019.

Usikkerheden og Danmarks tætte samhandel med Storbritannien gør Brexit til et af de vigtigste erhvervspolitiske emner med store konsekvenser for det danske erhvervsliv. For at hjælpe virksomheder bedst muligt i omstillingen til de nye handelsvilkår med Storbritannien, ønsker regeringen at klæde erhvervslivet, og især de mindre virksomheder, på så godt som muligt. Brexittjeklisten er deres hjælpende hånd og forspring i forberedelsesarbejdet.

Storbritannien og Danmark har historisk set altid haft et tæt handelsbånd. I dag er Storbritannien Danmarks femte største eksportmarked, hvor 45.000 danske jobs er relateret til eksporten til Storbritannien. Den tætte samhandel stiller store krav til danske virksomheder, og hvordan de forbereder sig på Storbritanniens udtræden af EU.

Brexit-tjeklisten er sat i verden for at hjælpe virksomheder i netop disse forberedelser ved at give et overblik områder, hvor virksomheder kan stå overfor nye regler.

Virksomhedernes forberedelse af Brexit vil være forskellig og afhænge af, hvilke varer eller tjenester en virksomhed sælger, og hvordan virksomheden er struktureret. Derfor har Erhvervsministeriet i samarbejde med en række ministerier og erhvervsorganisationer udformet Brexit-tjeklisten for at identificere en række forhold, som virksomhederne bør være opmærksomme på i deres forberedende arbejde.

Tjeklisten er udformet på en enkel måde, der gør virksomheder i stand til hurtigt at finde frem til den viden, der er relevant for dem. Samtidig vil Brexit-tjeklisten lede virksomheder videre til relevante myndighedshjemmesider, hvor de eksempelvis kan finde yderligere information samt ansøge om de rette godkendelser, dokumenter mv.

Da forhandlingerne om Brexit kan og vil ændre sig i den kommende tid, er Brexittjeklisten tænkt som et dynamisk redskab, der i takt med forhandlingerne vil blive opdateret med den seneste udvikling samt konsekvenser for virksomhederne.

Uanset hvordan en kommende brexit-aftale bliver udformet, vil den betyde nye måder for vores virksomheders samhandel med Storbritannien. Det er nu danske virksomheder skal udvise rettidig omhu og forberede sig bedst muligt på at navigere i usikkert hav.

Brexit-tjeklisten kan findes her

Nyt Infrastrukturudvalg i Byggesocietetet

Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen med mere end 1.500 medlemmer på landsplan. Det er her, hvor nye relationer skabes og eksisterende forstærkes – og hvor viden formidles på tværs.

Denne position ønsker vi at styrke, og vi er derfor i gang med at etablere en nyt fagudvalg med fokus på infrastruktur og mobilitet, som skal sætte fokus på samspillet mellem investeringer i infrastruktur og værdiskabelse i bygge- og ejendomsbranchen.

Infrastrukturudvalget kommer bl.a. til at beskæftige sig med følgende tværgående emner

  • finansiering af infrastrukturprojekter
  • regionale udviklingsplaner samt kommune- og lokalplanlægning som styringsredskab
  • udvikling af omkringliggende arealer og ejendomme
  • infrastrukturs betydning for prisudvikling og tilflytning til nærliggende områder
  • klimasikring og miljøvurdering

Der vil også blive fokuseret på enkelte (større) infrastrukturinvesteringer og -projekter fx havnetunnel i København, HH-forbindelsen og letbaneprojekter i både København, Århus og Odense.  

Vi forestiller os, at udvalget

  • går på tværs af faggrupper og brancher – fælles for alle medlemmer er dog, at alle arbejder med infrastruktur og mobilitet
  • trækker på bredden i den danske bygge og ejendomsbranche – således vil udvalget komme til at bestå af repræsentanter beskæftiget inden for forskning, rådgivning, finansiering, arkitektur mm.
  • består af 10-15 medlemmer
  • afholder møder 4-5 gange om året

Vi sparker udvalget i gang med et opstartsmøde

mandag den 18. juni 2018 kl. 15.00-16.30

hos Byggesocietetet, i BLOXHUB – Bryghuspladsen 8, indgang C, 3. sal, 1473 København K.

Her vil vi snakke om de overordnede principper for Byggesocietetets fagudvalg, formålet med og forventningerne til Infrastrukturudvalget, og derudover vil du blive introduceret til gruppens øvrige medlemmer.

Vi håber, at du kan se idéen med udvalget og vil bakke op om initiativet.

Tilmelding til Louise Møller på lm@byggesoc.dk senest fredag den 15. juni 2018.

MIPIM interview: MIPIM er powernetworking

Dines Benned Jensen, advokat og partner i Winsløw Advokatfirma, var på MIPIM for første gang i 2018. Her fortæller han om sin oplevelse med MIPIM, og om, hvad han fik ud af flyve til Cannes for at mødes med resten af bygge- og ejendomsbranchen.

Hvor mange gange har du været på MIPIM?
Det her var mit første besøg. Mine kollegaer opfordrede mig til at tage med for at både fastholde og opbygge nye relationer.

Hvad synes du om det?
Det var jo powernetworking. Det må være det overordnede kodeord. Jeg tog med for både at skabe nye faglige relationer og lave relationspleje. Og det kan MIPIM i dén grad, for folk er utroligt openmindede på MIPIM og åbne overfor at møde nye mennesker. På den måde oplever jeg MIPIM som et meget udbytterigt sted at networke.

Oplever du, at du kom hjem med relationer eller investeringer, der gør noget godt for din virksomhed?
Jeg havde ingen forventning om, at det ville skaffe nye klienter eller kunder, men jeg synes, man fik udvidet sit netværk og blev præsenteret for folk, som kunne være potentielle samarbejdspartnere eller være gode at kende. Noget man kan bygge videre på.

Hvordan greb du an at være afsted første gang?
Mit indtryk er, at jo flere gange, du kommer, jo mere får du ud af det. Så jeg var glad for, at mine kollegaer kom med en masse anbefalinger til, hvordan man griber MIPIM an.

Vi planlagde MIPIM forinden, og de rådgav mig i, hvor jeg skulle gå hen og hvad jeg skulle deltage i.  På selve MIPIM delte vi os op, for vi var fire kollegaer afsted i alt. På den måde kunne vi være repræsenterede flere steder på messen.

Således havde jeg en del faste aftaler i min kalender i løbet af MIPIM, men jeg havde med vilje lavet huller for at holde kalenderen åben for spontane møder. Og det var en god kombination, som mine kollegaer havde anbefalet mig.

Besøgte du Greater copenhagen-standen, og hvad synes du om den?
Ja. Der var jeg hver dag. Standen var fin og flot og meget nordisk i udtrykket sammenlignet med de andre stande. Standen viste sig at være et godt sted at møde både nye mennesker og folk, man kender allerede.

Vil du afsted igen i 2019?
Ja, det har jeg sagt til mig selv, at jeg vil.

 

København er vækstmotor for hele landet

Fronterne er efterhånden trukket så hårdt op, som de kan være: statslige udflytninger af arbejdspladser, kommunale udligningsreformer, snak om Udkantsdanmark, og nu råber Københavns Kommunes borgmestre samlet vagt i gevær, fordi en masser midler flyttes fra kommunen.

København vil ikke være prygelknabe og betale statens projekter i andre dele af landet, siger overborgmester Frank Jensen.

Det er som om, at Danmark er blevet til København versus alle de andre.

Og pressen elsker det. De lever af, at der en konfrontationslinje mellem land og by.

To forskellige virkeligheder
Men den virkelighed, jeg oplever, og den virkelighed, vi oplever i Byggesocietetet, er en ganske anden.

Vi oplever som en landsdækkende interesseorganisation med Danmarks stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen nemlig det modsatte. Der er langt mere, der samler os i Danmark, end der er, der skiller os ad.

Og vi ved det, for bygge- og ejendomsbranchen er nogle af de første aktører, der mærker ændringer i politiske indsatser eller konjunkturer.

Som netværk har vi et kæmpe indblik i de aktuelle problematikker om vækst og udvikling i hele landet, fordi vi indsamler, deler og formidler viden om, hvad der sker i den danske bygge- og ejendomsbranche.

Vi har om nogen fingeren på pulsen og kan mærke, hvordan de politiske tiltag udmøntes, og hvilke konsekvenser de har i alle dele af landet.  

Det, vi oplever som branche, er, at hver gang der er nye projekter og nye jobs i hovedstadsområdet, så spreder den tendens sig til resten af landet. København har en kæmpe betydning for hele landets BNP og vækst.

København er en motor
Så i stedet for at betragte København som enten en ven eller en fjende, skal vi betragte København som en motor. En vækstmotor, der trækker hele landet med i den økonomiske fremgang og optimisme.

Det ser man jo også i andre lande, hvor positive konjunkturer starter i en hovedstad og derefter spreder sig som ringe i vandet til resten af landet.

Med andre ord: Når det regner på præsten, drypper det som regel på degnen. Den effekt burde vi tage seriøst i stedet for at skabe splid mellem land og by. Og så i et så lille land som Danmark. Vi er kun fem millioner, og vi burde kunne arbejde for at skabe positiv vækst i alle dele af landet.

Af Tony Christrup, landsformand i Byggesocietetet
Bragt på Altinget.dk

MIPIM interview: Pakket kalender med plads til spontan networking

Louise Panum Baastrup, udviklingschef i Carlsberg Byen P/S, har altid en helt pakket kalender, når hun tager på MIPIM. Men hun får alligevel rigtig meget ud af al den spontane networking, der foregår på MIPIM, hvad enten man opholder sig på standen eller går en tur ned ad ’Croisetten’.

Hvor mange gange har du været på MIPIM?
Fem gange i streg.

Hvad synes du om det?
De første par gange er det overvældende. Man ved ikke rigtig, hvad man kommer ned til, og dét, at 25.000 mennesker deltager, gør det lidt voldsomt. Man skal faktisk lige ind i det, inden man får noget ud af det.

Jeg synes egentlig også, at det er et spøjst koncept, dét, at man rejser ned til Sydfrankrig for at møde folk. Nogle mennesker kan derfor finde på at spørge kritisk, om det bare er ferie, vi skal ned på. Der kan MIPIM godt have et dårligt ry. Men nej, vores kalendere er pakket fra morgen til aften. Man er på hele tiden.

Værdien ligger dog ikke kun i det planlagte, men også meget i det spontane, og at man møder alle mulige forskellige - enten på Greater Copenhagen-standen, eller når man går ned ad ’Croissetten’. Og dét impulsive møde får man faktisk rigtig meget ud af, for netværket skaber værdien og vi følger op på de kontakter, vi har skabt, når vi kommer hjem.

Vi kontraherer ikke hele baduljen dernede, men det er et godt udgangspunkt at komme videre på, når man er kommet hjem.

Oplever du, at du kommer hjem med relationer eller investeringer, der gør noget godt for din virksomhed?
Helt klart. Også fordi vi er partnere på Greater Copenhagen-standen, så vi holder eksempelvis oplæg og får derfor noget ud over rampen, så vi kan vise, at intet er stationært, vi rykker og udvikler hele tiden Carlsberg Byen.

Var der noget særligt, du oplevede som værende positivt for jer i 2018?
Folk vil gerne høre om Carlsberg Byen, og det er jo rigtig positivt. Men sådan har det egentlig været i alle årene, så på den måde skilte 2018 sig ikke ud.

Besøgte du Greater Copenhagen-standen, og hvad synes du om den?
Jeg synes, Byggesocietetet havde lavet en rigtig fin stand og have nogle gode events i deres lejlighed. Jeg synes faktisk standen var særligt god i år. Den var meget moderne med gode møbler og friske farver. Det var klædeligt.

Vi har selvfølgelig haft meget fokus på Carlsberg Byen på standen, men jeg kan godt lide, at partnerne på standen er ligeværdige. Der er ens vilkår, hvis man har købt sig ind via et partnerskab. Det fungerer rigtig fint – også optisk – den måde, man kan vise sig frem på standen. 

Vil du afsted igen i 2019?
Det regner vi med. Vi starter efter sommerferien med at planlægge MIPIM, og meget af den markedsføring, vi laver, er centreret om MIPIM, så jeg kan næsten ikke forestille mig andet.