Flere midler til grøn by og til byggesagsbehandling, men…

- København viser vejen frem i forhold til at skabe en grøn og bæredygtig by. Det vil vi i Byggesocietetet gerne kvittere for. Målet om at være verdens første CO2 neutrale hovedstad inden 2025 fastholdes. Det er også positivt, at budgetaftalen indeholder konkrete forslag der peger i den retning i form af kollektiv transport, bedre cykelstier og opsamling af CO2.

Det er landsformanden for Byggesocietetets første reaktion efter at have læst budgetaftalen for Københavns Kommune. Budgetaftalen er indgået af et bredt flertal på Københavns Rådhus d. 3. oktober og indeholder en række emner som er interessante for bygge- og ejendomsbranchen. Der er f. eks afsat 23,5 mio. kr. frem til 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet.

 - Det er naturligvis positivt, at der er afsat penge til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Det er tiltrængt. Men jeg synes ikke vi behøver at vente til 2023 med at evaluere det. Det er et virkelig vigtigt område som man er nødt til at følge helt tæt, når der skal bygges så meget i København. Det koster simpelthen penge hver dag. Så det håber vi, kommunen gør løbende og gerne i samarbejde med branchen, siger Ole Schrøder.

 Der er i aftalen også afsat midler til at bygge almene boliger i København svarende til 600 familieboliger og boliger i bofællesskaber samt 600 ungdomsboliger. Byggesocietetet er enig i, at København skal være for alle. Byggesocietetets landsformand opfordrer dog til, at man tænker i helheder:

- Billige, almene boliger er uden tvivl nødvendigt i en by som København. Den blandede by, det at vi alle bor side om side, uanset hvem vi er, er helt centralt. Men vi skal tænke grundigt over, hvor vi bygger almene boliger, så de er en naturlig del af byen, siger Ole Schrøder.

 

Gode takter fra regeringen. Men det er nu vi skal rykke.

- Det er dejligt at se, regeringen er kommet i arbejdstøjet. Jeg har især bemærket, at regeringen vil fremsætte klimaloven i Folketinget. Det er en bekræftelse af, at regeringen mener det alvorligt, når de siger, at Danmark skal nå målet om 70 procents reduktion af drivhusgasser inden 2030. Det er et utroligt vigtigt budskab og det er ikke et sekund for tidligt. Den grønne omstilling sker nu. Ikke om et år - og slet ikke om 10. 

Det siger formanden for Byggesocietetet, Ole Schrøder i forbindelse med at Folketinget nu er åbnet og regeringen har præsenteret sit udspil til en finanslov. Regeringen lægger op til at der skal afsættes midler til grøn forskning og der også skal findes penge til omstillingen.  

- Der skal bygges meget de kommende år. Ikke bare i København men i hele landet. Det fordrer en forståelse for de store tendenser og strømninger i samfundet som urbanisering, klimatilpasning og hvorledes vi med de rette tiltag og værktøjer, skaber de bedste rammer for fremtiden. Det ønsker vi i bygge- og ejendomsbranchen at bidrage til. For eksempel med konkrete eksempler på, hvordan man udfolder verdensmålene i praksis. Derfor er det naturligvis også vigtigt for os, at erhvervslivet, herunder virksomhederne i bygge- og ejendomsbranchen, har de bedst mulige betingelser for at virke og udvikle sig. Også økonomisk. Der synes jeg måske nok, at der mangler noget. Så vi ser frem til at se hvordan forhandlingerne lander, afslutter Ole Schrøder. 

Københavns Boldklub tildeles Det Gyldne Søm 2019.

Hvert år uddeler Byggesocietetet Det Gyldne Søm. Det Gyldne Søm tildeles en person, virksomhed eller institution, som har bidraget positivt i bygge-og ejendomsbranchen. Prisen uddeles i forbindelse med Byggesocietetets landsmøde. I 2019 tildeles Det Gyldne Søm til Københavns Boldklub for genopbygningen af K. B. Hallen efter branden i 2011.

K. B. Hallen blev indviet d. 22. april 1938 af Kong Christian d. X. På det tidspunkt var hallen det Europas største sportsanlæg. Siden da har K. B. Hallen lagt gulv til mange skelsættende begivenheder indenfor sport og kultur. Alle kan ikke nævnes her, men enkelte højdepunkter er Winston Churchills tale i 1950, The Beatles koncert i 1964 og John McEnroes tenniskamp mod bl.a. Björn Borg i 2007. Herudover har der været afholdt en lang række koncerter gennem tiden.

Da K. B. Hallen brændte i 2011 forsvandt således ikke bare en bygning. Men et stykke af Københavns og Frederiksbergs historie. Københavns Boldklub insisterede på det tidspunkt på ikke bare at hallen skulle genopbygges men også, at hallen skulle affredes, så der kunne bygges en ny og moderne hal til fremtidige generationer. Den 5. december indviede Kronprins Frederik den nye K. B. Hal sammen med Frederiksberg Kommunes borgmester Jørgen Glenthøj og Københavns Boldklubs formand Niels-Christian Holmstrøm. Hallen åbnede for publikum d. 24. januar 2019.

I dag står K. B. Hallen igen på sin plads og lægger gulv til både idræts- og kulturarrangementer. Som den har gjort siden 1938. Genopførelsen er sket med dyb respekt for den oprindelige hal. Vi ser stadig K. B. Hallens smukke bue både i bygningen og i den lys installation som nu pryder K. B. Hallens foyer. Lyset kan ses fra Peter Bangs Vej og inviterer forbipasserende ind i varmen og ind til det liv, der altid har været i hallen. Indenfor er der valgt gedigne materialer såsom bambus, håndlavede klinker og beton.

K. B. Hallen står nu stærkere end nogensinde. Den smukke bue er tilbage på Frederiksberg og hallen lever igen. Det er en af Københavns stærkeste kulturelle institutioner der har rejst sig fra ilden og nu venter på at blive brugt af kommende generationer.

Til at modtage Det Gyldne Søm var formanden for Københavns Boldklub, Niels-Christian Holmstrøm:

- Jeg bliver faktisk ret stolt, når jeg ser på, hvem der ellers har modtaget denne pris. Vi er jo amatører i denne verden. Så anerkendelsen betyder meget for os.

Niels-Christian Holmstrøm deltog sammen med direktøren for Københavns Boldklub, Henrik Eigenbrod.

Udover et gyldent syvtommer søm består prisen også af en illustration af den britiske kunstner Daniel van der Noon.

Arkitekt Ole Schrøder er valgt som landsformand for Byggesocietetet.

Byggesocietetets Landsmøde har valgt arkitekt Ole Schrøder som ny Landsformand. Han afløser Tony Christrup som har været Landsformand i 8 år og dermed ikke kan genvælges.  Ole Schrøder glæder sig til arbejdet:

 -          Jeg er glad og stolt over at få lov til at tage over som formand for Byggesocietetet, som jeg har været medlem af i 12 år. Jeg glæder mig til at give mig i kast med de mange opgaver der følger og jeg vil gå ydmygt til værks i udviklingen af den 82 år gamle forening. Det er samtidig min ambition at udfordre og udvikle rammerne for Byggesocietet. For med de mange kvalificerede medlemmer er jeg overbevist om, at vi i en endnu højere grad kan være med til at skubbe branchen i en positiv retning     

Ole Schrøder er 46 år gammel. Han er født i Sønderborg og oprindeligt uddannet tømrer og derefter arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Sammen med en partner driver han i København tegnestuen TREDJE NATUR, der til dagligt arbejder med bæredygtighed indenfor arkitektur, landskab, byudvikling og klimasikring med projekter der anviser, hvorledes man i praksis implementerer verdensmålene i byggeriet. Han tager sin store viden om bæredygtighed med ind i Byggesocietetet:

 -          Byggesocietetet har gennem et par år arbejdet med bæredygtighed og de 17 verdensmål og nu er vi klar til at tage næste skridt i den udvikling. Som forening vil vi rigtig gerne være med til at skabe fokus og viden om dette vigtige emne. Tilsvarende gælder for hele teknologiområdet som jeg ikke er i tvivl om bliver afgørende de kommende år. Også i relation til bæredygtighed.

 Byggesocietetets nu tidligere Landsformand, direktør Tony Christrup glæder sig over, at det er lykkedes at overdrage stafetten og ansvaret for Byggesocietetet til Ole Schrøder på en god og ordentlig måde:

-          Det har været meget vigtigt for mig, at overdragelsen til vores nye formand er foregået ordentligt og med respekt for Byggesocietetets historie og mange medlemmer. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Ole er den helt rigtige for Byggesocietetet. Ole er et godt og ordentligt menneske med kompasset og værdisættet på rette sted og jeg ønsker ham alt mulig held og lykke. Byggesocietetet ligger trygt i hans hænder.

 Landsmødet genvalgte Hans-Bo Hyldig, Adm. Direktør i FB-Gruppen og Anne Henriksen, Advokat fra Advokatfirmaet Vingaardshus som næstformænd i Byggesocietetet. Derudover blev Adm. Dir. fra Kuben Byg, Line Røtting Dornan, genvalgt som bestyrelsesmedlem.

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Lars Sønderskov på 26273754.

 

Regeringens klimaudvalg - Hvor er boligministeren?

”En god idé og et stærkt initiativ – men lidt for internt tilrettelagt”, der er kommentaren fra Byggesocietetets landsformand, Tony Christrup, til regeringens nye klimaudvalg der har syv ministre som faste medlemmer.

”Det er fornuftigt og rigtigt, at regeringen vælger en strammere koordinering mellem ministerierne for at styrke indsatsen på klimaområdet. Det kan vi kun bakke op om. Men jeg kan godt frygte, at udvalget ikke prioritere dialogen med brancherne og erhvervene højt nok.

Bygge- og ejendomsbranchen står helt centralt i forhold til at løfte klimaopgaven. Vi leverer bæredygtigt byggeri, udvikler nye materialer og tilrettelægger transporten til byggepladserne på en miljøvenlig måde. Skal vi nå regeringens meget ambitiøse mål på klimaområdet, skal flere give en hånd med,” mener Tony Christrup.

Klima -energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er formand for udvalget, og Tony Christrup mener, at det er naturligt at forankre formandskabet hos netop klimaministeren, men han savner en vigtig deltager ved bordet:

”Jeg vil stærkt anbefale, at boligministeren kommer med i udvalget. Boligpolitik er både klima- og værdipolitik, og den måde vi bygger boliger på, og den måde vi indretter vores boligområder på spiller en vigtig rolle for at nå klimamålene. Så en klar opfordring herfra til at også at invitere boligminister Kaare Dybvad med,” siger Tony Christrup.

Udvalget kommer til at koncentrere sig om de regeringsudspil på klima-, miljø- og naturområdet, som skal fremme den grønne omstilling af Danmark.

 

Kontakt:

Tony Christrup, 23 46 62 35

Kandidater på valg til Byggesocietetets Landsmøde d. 5. september 2019.

Jf. Byggesocietetets vedtægter offentliggøres hermed den samlede oversigt over kandidater på valg til Byggesocietetets landsmøde som afholdes d. 5. september 2019.

Landsformand.

Arkitekt Ole Schrøder, TREDJE NATUR, stiller op til valg som Landsformand for Byggesocietetet.

Der er ikke andre kandidater.

Næstformand.

Adm. Direktør Hans-Bo Hyldig, FB-Gruppen, modtager genvalg som næstformand. Og vælges ved samme lejlighed som bestyrelsesmedlem.

Advokat (H) Anne Henriksen, Advokatfirmaet Vingaardshus, modtager genvalg som næstformand

Der er ikke andre kandidater.

Bestyrelsesmedlem.

Adm. Direktør Hans-Bo Hyldig, FB-Gruppen, modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.

Adm. Direktør Line Røtting Dornan, KUBEN BYG A/S, modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.

Der er ikke andre kandidater.

Se mere om Landsmødet og tilmeld dig her:

https://byggesocietetet.dk/arrangementer/2019/9/5/landsmde-2019

Mød vores nye Boligminister d. 9. september i Byggesocietetet.

Med den nye regering fik vi samtidig noget bygge- og ejendomsbranchen har sukket efter længe - en boligminister. I Byggesocietetet er vi meget glade for, at boligminister Kaare Dybvad har sagt ja til vores invitation om at møde branchen og sige lidt om sine visioner og tanker om sit ministerområde.

Arrangementet afholdes d. 9. september 14.30 - 16.30 i Eventlokalet i Fæstningens Materialgård i Blox. Efter ministerens oplæg vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

Invitation til arrangementet udsendes snarest muligt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Foto af Claus Bech.

Fremtidens markedsplads for bæredygtige bygninger - en introduktion til blockchain.

PropTech Denmark, Digishares, Green Building Council Denmark & Byggesocietetet inviterer til gå-hjem-møde d. 12. september om potentialet for transaktioner og værdiskabelse i ejendomme ved hjælp af blockchain teknologi.

Gå-hjem-mødet stiller skarpt på, hvordan blockchain skaber forudsætninger for øget transparens i ejendomme i forhold til blandt andet ejerhold, pris, materialesporbarhed og dokumentation for bæredygtige kvaliteter.

Dermed skabes en helt ny markedsplads for nye og gamle aktører.

Tilmelding:

https://www.eventbrite.com/e/fremtidens-markedsplads-for-bredygtige-bygninger-registration-64590971334

PROGRAM

14.00- 14.05 - Introduktion til eventen

Nadim Stub, Adm. dir. @ PropTech Denmark

14.05- 14.25 - Introduktion til blockchain

Bo Hembæk Svensson, Blockchain Specialist @ BlockNordic

14.25- 14.45 - Value proposition i et blockchain baseret marked - markedspotentialet og udfordringer i bæredygtigt byggeri

Rasmus Olsen, Project Manager @ Building Council Denmark

14.45- 15.05 - Gældsgearing i fast ejendom i et Blockchain perspektiv

Lasse Birk Olesen, Head of Integration @ MakerDAO

15.05- 15.25 - Pause

15.25- 15.45 - Intro til Blockchain i ejendomssektoren - muligheder med kvalitetssikring og handel af værdipapirer

Claus Skaaning, Co-founder & CEO @ DigiShares

Mette Kibsgaard Co-founder & CMO @ DigiShares

15.45- 16.05 - Case study: $250M of tokenized Real Estate Fund

Julianne Sloane, Analyst @ Leaseum Partners

16.05- 16.25 - Legale aspekter af værdipapirhandel på blockchain

Offentligøres

16.30- 16:55 - Fireside Chat

Uformel spørgerunde med oplægsholdere

16.55 - Afrundning af PropTech Denmark

17.00 - Netværk og en forfriskning