PRIVATLIVSPOLITIK

1. INDLEDNING OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1.
I denne privatlivspolitik beskrives det, hvordan Byggesocietetet behandler dine personoplysninger, herunder når du 1) tilmelder dig vores nyhedsbreve, 2) melder dig ind som medlem af foreningen, eller 3) melder dig til et af vores arrangementer via hjemmesiden. 

1.2
Det er vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en betryggende måde. Derfor har vi truffet de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang og brug. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik grundigt igennem.

1.3
Byggesocietetet er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, hvordan dine personoplysninger behandles af os og på vores vegne. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen, er du velkommen til at kontakte os på Byggesocietetet, Bryghuspladsen 8, Indgang C, 3 sal 1473 København K, info@byggesoc.dk.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

2.1
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der kan henføres til dig som enkeltperson. Vi behandler forskellige oplysninger om dig afhængigt af om du melder dig til nyhedsbrev, melder dig ind som medlem hos os eller deltager i et arrangement. Fælles for disse tre er, at vi på intet tidspunkt behandler følsomme personoplysninger. Vi behandler primært oplysninger du selv har givet os, men indhenter dog undtagelsesvis oplysninger, der er offentligt tilgængelige via for eksempel LinkedIn (stilling, virksomhedsoplysninger og lign.)

2.2
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi din e-mailadresse.

Som medlem af Byggesocietetet tilmeldes du automatisk vores nyhedsbrev, som du dog altid kan framelde ved at vælge 'unsubscribe' nederst i et nyhedsbrev. 

2.3
Når du melder dig ind via indmeldelsesformularen på hjemmesiden, behandler vi dit navn, navnet på din arbejdsgiver (virksomhed), dit telefonnummer, din oplyste mail som fortrinsvis vil være arbejdsrelateret samt adressen på din arbejdsgiver.

2.4
Når du deltager i et af vores arrangementer, foretages tilmeldingen i konferencesystemet Conference Manager, som vi har en databehandler aftale med. Her behandles de oplyste informationer du indtaster, såsom navn, e-mail og firma.

3. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

3.1
Vi bruger ovenstående oplysninger til følgende formål

 • Sende invitationer, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale til dig via e-mail og sms (du kan altid fravælge nyhedsbrevet via et link i hver e-mail)
 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig (ud fra de oplysninger, du har givet os) via e-mail, sms og telefon
 • Sende invitationer til fremvisninger, arrangementer m.v.
 • Opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores selskab mod evt. retskrav
 • Give feedback i realtid på, hvordan vores applikationer virker, for at sikre, at du ikke oplever problemer med dem, og for at forhindre bedrageri og opretholde sikkerheden af vores webtjenester

3.2
Udvalgte informationer er tilgængelige for andre medlemmer i vores medlemsdatabase. Dette gælder dit navn, arbejdsgiver, lokalområde, e-mail, telefonnummer og evt. tilknytning til BS-grupper og fagudvalg og bestyrelsesposter i Byggesocietetet.

4. HVORNÅR BLIVER PERSONOPLYSNINGERNE SLETTET?

4.1
Vi beholder dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, eller så længe vi er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne, hvorefter de bliver slettet i overensstemmelse med vores sletningsprocedure. Det vil sige, at nogle oplysninger beholdes længere end andre f.eks. slettes e-mails med personoplysninger efter 1 år, med mindre der kan argumenteres for at gemme til senere brug

4.2
Hvis du eksempelvis indgår en aftale med os, opbevares aftalen og korrespondancen, for at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til aftalen. Vi kan også opbevare oplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at forsvare vores selskab mod evt. krav.

5. HJEMMEL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1
I de fleste tilfælde behandler vi dine oplysninger for at kunne opfylde foreningens formål, levere nyhedsbrev eller opfylde ønsket om medlemskab.  

5.2
Ved tilmelding til nyhedsbrev, deltagelse i arrangementer samt indmeldelse som nyt medlem, sker behandlingen på grundlag af et samtykke.

6. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1
Når du melder dig ind i Byggesocietetet, videregiver vi dine oplysninger til vores samarbejdspartner Estate Media, som udgiver Estate Magasin. Som en del af medlemskabet udsendes dette til din virksomhedsadresse.  Vi videregiver også dine informationer til selskaber uden for koncernen, som leverer tjenester til os (såsom it-tjenester, revisor, foreningens pengeinstitut, ejendomsadministrator, berigtigende advokat). Vi videregiver også dine personoplysninger til myndighederne, hvis det er krævet ved lov eller administrativ beslutning.

6.2
De selskaber, som vi videregiver oplysninger til, må kun behandle dem i henhold til vores instruks, og vi sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger gennem indgåelse af aftaler. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.

7. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

7.1
I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse har du følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt, dvs. ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, samt at få udleveret en kopi af dem
 • Retten til berigtigelse, dvs. ret til at få forkerte oplysninger rettet
 • Retten til sletning, dvs. ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til begrænsning af behandling, dvs. ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler
 • Retten til dataportabilitet, dvs. ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til et andet selskab
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger - særligt når vi behandler dine oplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted med dit samtykke, inden du trak dit samtykke tilbage.
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (Datatilsynet), hvis du mener, at vores behandling ikke overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

7.2
Nogle af ovenstående rettigheder gælder kun i visse situationer. Hvis du ønsker at gøre ovenstående rettigheder gældende, skal du henvende dig gennem kontaktoplysningerne ovenfor.

Privatlivspolitik for rekruttering

1. INTRODUKTION OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1
Byggesocietet forklarer i denne meddelelse om integritet, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du søger job hos Byggesocietetet. Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker på, at vi behandler dine personoplysninger med omhu. Vi har derfor iværksat de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og brug. Vi opfordrer dig til at læse denne meddelelse om integritet omhyggeligt.

1.2
Byggesocietetet er den dataansvarlige og er dermed ansvarlig for den behandling af ine personoplysninger, der udføres af os eller på vores vegne. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen, er du velkommen til at kontakte os Byggesocietetet, Bryghuspladsen 8, Indgang C, 3 sal 1473 København K, info@byggesoc.dk..

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER OM DIG BEHANDLER VI? 

2.1
Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan være knyttet til dig som person. Vi behandler de oplysninger, du oplyser, i forbindelse med at du sender os din ansøgning. Sådanne oplysninger omfatter:

 • dit navn og dine kontaktoplysninger
 • dit CV og ansøgningsbrev, herunder vedhæftede dokumenter
 • oplysninger, der opnås i forbindelse med interviews, tests eller fra referencer, du har givet os

3. MED HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

3.1 Vi bruger de personoplysninger, der er anført ovenfor, med henblik på:

 • at vurdere din ansøgning til en specifik stilling, som du har søgt, og andre stillinger, som vi finder passende for dig, på baggrund af de oplysninger, du har givet os.
 • at kontakte dig for at bede dig opdatere dine kontooplysninger jævnligt, så vi kan informere dig om jobtilbud, der kan være interessante for dig.
 • at tage beslutninger i vores rekrutteringsprocesser.
 • at overholde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores virksomhed i tilfælde af eventuelle retskrav.

4. HVORNÅR SLETTES DINE PERSONOPLYSNINGER?

4.1
Hvis din ansøgning fører til, at du bliver ansat hos Byggesocietetet, bliver alle oplysninger (undtagen de af sådanne oplysninger, der er nødvendige for ansættelsesforholdet) slettet. Hvis du ikke får tilbudt den specifikke stilling, du har søgt, vil vi gemme de oplysninger, du har anført på din konto/ansøgning i seks måneder fra afslutningen af rekrutteringsprocessen med henblik på rekruttering til andre stillinger hos Byggesocietetet. Vi vil også gemme dine oplysninger i yderligere 18 måneder, hvis vi skulle have brug for dem i tilfælde af et retskrav.

4.2
Hvis du ikke søger en specifik stilling, vil de oplysninger, du videregiver, blive lagret i to år ved oprettelsen af kontoen.

5. PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

5.1
Vores behandling er baseret på en afvejning af interesser. Det betyder, at vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger i forbindelse med vores rekruttering (både til den stilling, du har søgt, og til andre stillinger), og vi gør det på en måde, der ikke griber ind i dit privatliv.

5.2
I tilfælde af, at vi skulle udføre databehandling, som ville kræve dit samtykke, såsom at anmode dig om at indgive en kredithistorie, vil vi opnå et sådant samtykke fra dig i forbindelse med den konkrete behandlingsaktivitet.

6. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1
Dine personoplysninger kan blive delt inden for Byggesocietetet med henblik på rekruttering. Vi vil også videregive dine oplysninger til myndighederne, hvis det er en følge af et lovkrav eller administrative afgørelser.

6.2
Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne virksomheder uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom at inddrage Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for dataoverførsel (som er tilgængelige på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med de parter, der tilgår personoplysningerne.

7. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED VORES BEHANDLING

7.1
I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • ret til indsigt, dvs. ret til at få oplysninger om, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, og til at få en kopi af de personoplysninger, der er genstand for behandling.
 • ret til berigtigelse, dvs. ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.
 • ret til sletning, dvs. ret til at få dine personoplysninger slettet.
 • ret til begrænsning af behandling, dvs. ret til at anmode os om at begrænse behandlingen, for eksempel hvis du har indsigelser imod rigtigheden af de personoplysninger, vi behandler.
 • ret til dataportabilitet, dvs. ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til et andet selskab.
 • ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • ret til trække dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning vil dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke fra før dets tilbagetrækning.
 • ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vores behandling ikke er i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2
Nogle af de ovenforstående rettigheder gælder kun i visse situationer. Hvis du gerne vil udøve nogen af dine rettigheder, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.