Regler for medlemskab

Enhver med tilknytning til og interesse for bygge- og ejendomsbranchen kan blive medlem af Byggesocietetet.

Som medlem får du adgang til den nyeste viden inden for bygge- og ejendomsbranchen og du får samtidig et værdifuldt kendskab til andre virksomheder og branchefolk.

MEDLEMSKABER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018
I Byggesocietetet findes der tre typer medlemskaber - alle priser neden for er opgjort excl. moms.  

  1. Enkeltpersoner kan tegne et personligt medlemskab til kr. 2.375 ekskl. moms pr. år.

Som medlem modtager du løbende invitationer til møder og arrangementer i dit lokalområde, ligesom du også modtager invitationer og nyhedsbreve udsendt centralt fra sekretariatet i København.

Har din virksomhed flere medlemmer, kan der fra det 6. medlem opnås en besparelse ved at tegne et firmamedlemskab til kr. 14.000 ekskl. moms pr. år. Til et firmamedlemskab kan tilknyttes 8 medlemmer.

Et firmamedlemskab er desuden landsdækkende, og man kan således tilknytte medlemmer fra alle dele af landet under samme medlemskab. Hvert medlem, der er tilknyttet et firmamedlemskab, modtager ligesom ved et personligt medlemskab invitationer til møder og arrangementer i lokalområderne samt invitationer og nyhedsbreve udsendt centralt fra sekretariatet i København.

Har din virksomhed flere end 8 medlemmer, betales der fra og med det 9. medlem kr. 1.375 ekskl. moms pr. år pr. ekstra medlem.

Alle medlemmer modtager seks gange årligt Estate Magasin ligesom, at medlemmer af Byggesocietetet deltager i Estate Medias konferencer til reduceret pris.  

KONTINGENTOPKRÆVNING
Medlemskontingentet opkræves helårligt i juni, og opkræves via elektronisk faktura.

Hvis du ønsker, at din kontingentopkrævning sendes direkte til jeres bogholderi, kan du sende en mail med dine ændringer. Dette gælder ligeledes, hvis du ønsker at modtage din opkrævning via EAN. Alle ændringer sendes til bogholderi@byggesoc.dk.

INDMELDELSE
Indmeldes et medlem inden 1. september, betales der kontingent for et helt år.

Indmeldes et medlem efter 1. september, opkræves der kontingent for de resterende ni måneder af det pågældende år, efter 1. oktober for de resterende otte måneder af det pågældende år osv.

Indmeldes et medlem efter 1. marts betales der først kontingent fra næste kontingentopkrævning i juni. 

Ved indmeldelse tildeles hvert medlem et medlemsnummer – dette er personligt og følger i tilfælde af jobskifte medlemmet, ikke virksomheden. Ved indmeldelse tilmeldes hvert medlem ligeledes Byggesocietets nyhedsbrev. 

UDMELDELSE
En udmeldelse er gældende fra den dato sekretariatet modtager udmeldelsen. Der er ingen refundering af ”ubrugt” medlemskab, men du kan gøre brug af dit medlemskab indtil næste kontingentopkrævning.

En udmeldelse udløser sletning af alle data i vores medlemssystem og derved også af medlemskabet i lokalområde, fagudvalg og BS-gruppe fra og med næste kontingentopkrævning. 

Har du deltaget i arrangementer i Byggesocietetet, hvor tilmeldingen er blevet foretaget i konferencesystemet Conference Manager, vil data såsom navn, virksomhed, e-mail og telefonnummer blive slettet efter to år.

Udmeldelser skal være sekretariatet i hænde senest 15. maj. Hvis udmeldelsen modtages senere end denne dato, vil du blive opkrævet kontingent for næste år.

MEDLEMMER AF FAGUDVALG OG BS-GRUPPER
Som medlem af Byggesocietetets fagudvalg og BS-grupper, skal du ligeledes være medlem af Byggesocietetets landsforening. 

DINE DATA
Som medlem af Byggesocietetet giver du lov til, at vi deler dine oplysninger med andre medlemmer via vores medlemsdatabase. Oplysninger der fremgår af medlemsdatabasen er navn, virksomhed e-mail, lokalområde, branche, evt. tilknytning til lokalbestyrelse og evt. mobilnummer.

Som medlem af lokalbestyrelserne, fagudvalg eller BS-grupper vil dit navn og din virksomhed desuden fremgå af vores hjemmeside.

Du kan læse mere, om hvordan vi behandler dine data i vores privatlivspolitik her.