Regler

Enhver med tilknytning til og interesse for bygge- og ejendomsbranchen kan blive medlem af Byggesocietetet.

Som medlem får du adgang til den nyeste viden inden for bygge- og ejendomsbranchen og du får samtidig et værdifuldt kendskab til andre erhverv, virksomheder og personer med tilknytning til branchen.

Kontingenter gældende fra 1. januar 2018
I Byggesocietetet findes der tre typer medlemskaber - alle priser neden for er opgjort excl. moms.  

A-medlemskab:
Enkeltpersoner kan tegne et personligt medlemskab. Du modtager herefter løbende materiale vedr. møder og arrangementer i dit lokalområde. Du vil også modtage materiale udsendt centralt fra sekretariatet i København. 

Et personligt medlemskab koster kr. 2.375,- pr. år og kontingentet opkræves to gange årligt i januar og august.

B-medlemskab:
Virksomheder kan tegne et firmamedlemskab og registrere op til otte medarbejdere til en samlet pris af kr. 14.000,- pr. år. Kontingentet opkræves to gange årligt i januar og august.

Når du vælger et firmamedlemskab opnår du en besparelse på kr. 625,- pr. år pr. medarbejder sammenlignet med et A-medlemskab.

C-medlemskab:
Ønsker man flere end otte medarbejdere under et firmamedlemskab koster det kr. 1.375,- pr. år pr. ekstra medarbejder (fra den 9. medarbejder). 

Herved opnår du en besparelse på kr. 1000,- pr. år pr. medarbejder sammenlignet med et A-medlemskab.

Et firmamedlemskab er landsdækkende, og man kan således tilmelde medarbejdere fra alle dele af landet under samme medlemskab. Hver medarbejder, der er tilknyttet et firmamedlemskab modtager ligesom personlige medlemmer materiale vedrørende møder og arrangementer i lokalområderne samt materiale udsendt centralt fra sekretariatet i København.

Medlemmer af fagudvalg og BS-grupper
Som medlem af Byggesocietetets fagudvalg og BS-grupper, skal man ligeledes være medlem af landsforeningen Byggesocietetet.  

Udmelding
Udmeldelse er gældende fra den dato vi modtager udmeldelsen. Der er ingen refundering af ”ubrugt” medlemskab. Udmeldelse udløser en annullering i vores database og derved også af medlemskabet i lokalområde, fagudvalg og BS-gruppe.