Enig landsbestyrelse bakker op om arkitekt Ole Schrøder som ny landsformand for Byggesocietetet.

En enig landsbestyrelse gav den 19. juni 2019 arkitekt Ole Schrøder sin opbakning til at afløse Tony Christrup som Landsformand for Byggesocietetet.

Jævnfør foreningens vedtægter kan landsformanden maksimalt sidde i fire perioder af to år, og eftersom det nu er 8 år siden, Tony Christrup blev valgt, er tiden kommet til en ny Landsformand.  

”Byggesocietetet har været gennem en rivende udvikling de senere år med markant medlemstilgang og større synlighed. Nu skal stafetten gives videre og som Landsformand er jeg meget glad for, at en enig Landsbestyrelse bakker op om Ole Schrøder som kandidat til ny Landsformand. Jeg har den største respekt for Ole. Han er det helt rigtige menneske med den helt rigtige baggrund på det helt rigtige tidspunkt. Med Oles mangeårige engagement i Byggesocietetet, og ubetingede fokus på bæredygtighed, kan Ole være med til at videreføre vores strategi omkring de 17 verdensmål og samtidig være med til at sætte en mere tydelig dagsorden for Bygge- og Ejendomsbranchen, så vi sikrer fokus på økonomisk bæredygtighed” afslutter Tony Christrup.

Ole Schrøder er født i Sønderborg og oprindeligt uddannet tømrer og derefter arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Sammen med en partner driver han i København tegnestuen TREDJE NATUR, der til dagligt arbejder med bæredygtighed indenfor arkitektur, landskab, byudvikling og klimasikring med projekter der anviser, hvorledes man i praksis implementerer verdensmålene i byggeriet.

Ole Schrøder er meget glad for opbakningen fra Byggesocietetets Landsbestyrelse.  ”Jeg har besluttet at stille op til valg som landsformand for Byggesocietetet, fordi det er et netværk som har givet mig så meget gennem nu 12 år. Det er en helt unik forening, fordi den favner hele branchen i hele landet. Da det er et hverv, man skal vælges til, har jeg ikke så meget mere at sige på nuværende tidspunkt. Men alle der kender mig ved, at bæredygtighed er min altoverskyggende dagsorden. Den tager jeg selvsagt med mig ind i Byggesocietetet, hvis jeg skulle blive valgt”.