Nyt udvalg skal skabe tryghed for både investorer og beboere

Efter en række kritiske sager om renoveringsprojekter i eksisterende boliger, sættes der nu gennem et udvalg fokus på modeller, der kan stramme op på området

I løbet af få dage vil der blive nedsat et udvalg der skal se nærmere på hvordan boligreguleringsloven kan anvendes så det sikres, at der er rimelig sammenhæng mellem den investering der er foretaget og den fremtidige husleje.

Det oplyser Tony Christrup, landsformand for Byggesocietetet, som er tilfreds med at udvalget nedsættes:

”Der har været eksempler fremme på, at huslejer har fået lov til at stige for meget efter renoveringer.

Jeg er derfor glad for, at parterne i branchen og ministeriet nu nedsætter et udvalg som skal kulegrave reglerne, især boligreguleringslovens paragraf 5 stk. 2, og finde modeller for, hvordan der kan skabes mere transparens og sikres større rimelighed.

Der er ikke brug for panikløsninger men derimod brug for en ordentlig men også hurtig analyse af området, så vi kan få opstillet nogle modeller der kan sikre, at vores boligmasse renoveres i fremtiden, uden at vi eksportere folk med almindelige lønninger ud af byerne.”

Det kommende udvalg skal efter planen melde tilbage efter folketingsvalget, så det bliver det nyvalgte Folketing der skal tage stilling til forslagene. Den endelige bemanding af udvalget er endnu ikke på plads.

”For mig er det ikke en syltekrukke at nedsætte et udvalg. Det er en tiltrængt pause, hvor vi stopper op og finder de bedste modeller frem i fællesskab. Det er den danske model.”, mener Tony Christrup, som også understreger, at byudviklingen i de kommende år skal være balanceret mellem større og mindre boliger og mellem forskellige ejerformer.