Flere midler til grøn by og til byggesagsbehandling, men…

- København viser vejen frem i forhold til at skabe en grøn og bæredygtig by. Det vil vi i Byggesocietetet gerne kvittere for. Målet om at være verdens første CO2 neutrale hovedstad inden 2025 fastholdes. Det er også positivt, at budgetaftalen indeholder konkrete forslag der peger i den retning i form af kollektiv transport, bedre cykelstier og opsamling af CO2.

Det er landsformanden for Byggesocietetets første reaktion efter at have læst budgetaftalen for Københavns Kommune. Budgetaftalen er indgået af et bredt flertal på Københavns Rådhus d. 3. oktober og indeholder en række emner som er interessante for bygge- og ejendomsbranchen. Der er f. eks afsat 23,5 mio. kr. frem til 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet.

 - Det er naturligvis positivt, at der er afsat penge til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Det er tiltrængt. Men jeg synes ikke vi behøver at vente til 2023 med at evaluere det. Det er et virkelig vigtigt område som man er nødt til at følge helt tæt, når der skal bygges så meget i København. Det koster simpelthen penge hver dag. Så det håber vi, kommunen gør løbende og gerne i samarbejde med branchen, siger Ole Schrøder.

 Der er i aftalen også afsat midler til at bygge almene boliger i København svarende til 600 familieboliger og boliger i bofællesskaber samt 600 ungdomsboliger. Byggesocietetet er enig i, at København skal være for alle. Byggesocietetets landsformand opfordrer dog til, at man tænker i helheder:

- Billige, almene boliger er uden tvivl nødvendigt i en by som København. Den blandede by, det at vi alle bor side om side, uanset hvem vi er, er helt centralt. Men vi skal tænke grundigt over, hvor vi bygger almene boliger, så de er en naturlig del af byen, siger Ole Schrøder.