Nyt Infrastrukturudvalg i Byggesocietetet

Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen med mere end 1.500 medlemmer på landsplan. Det er her, hvor nye relationer skabes og eksisterende forstærkes – og hvor viden formidles på tværs.

Denne position ønsker vi at styrke, og vi er derfor i gang med at etablere en nyt fagudvalg med fokus på infrastruktur og mobilitet, som skal sætte fokus på samspillet mellem investeringer i infrastruktur og værdiskabelse i bygge- og ejendomsbranchen.

Infrastrukturudvalget kommer bl.a. til at beskæftige sig med følgende tværgående emner

  • finansiering af infrastrukturprojekter
  • regionale udviklingsplaner samt kommune- og lokalplanlægning som styringsredskab
  • udvikling af omkringliggende arealer og ejendomme
  • infrastrukturs betydning for prisudvikling og tilflytning til nærliggende områder
  • klimasikring og miljøvurdering

Der vil også blive fokuseret på enkelte (større) infrastrukturinvesteringer og -projekter fx havnetunnel i København, HH-forbindelsen og letbaneprojekter i både København, Århus og Odense.  

Vi forestiller os, at udvalget

  • går på tværs af faggrupper og brancher – fælles for alle medlemmer er dog, at alle arbejder med infrastruktur og mobilitet
  • trækker på bredden i den danske bygge og ejendomsbranche – således vil udvalget komme til at bestå af repræsentanter beskæftiget inden for forskning, rådgivning, finansiering, arkitektur mm.
  • består af 10-15 medlemmer
  • afholder møder 4-5 gange om året

Vi sparker udvalget i gang med et opstartsmøde

mandag den 18. juni 2018 kl. 15.00-16.30

hos Byggesocietetet, i BLOXHUB – Bryghuspladsen 8, indgang C, 3. sal, 1473 København K.

Her vil vi snakke om de overordnede principper for Byggesocietetets fagudvalg, formålet med og forventningerne til Infrastrukturudvalget, og derudover vil du blive introduceret til gruppens øvrige medlemmer.

Vi håber, at du kan se idéen med udvalget og vil bakke op om initiativet.

Tilmelding til Louise Møller på lm@byggesoc.dk senest fredag den 15. juni 2018.