Det kræver kun fem minutters mindre myldretid

En ny analyse fra Dansk Infrastruktur gør det klart, at bare fem minutters hurtigere transporttid hver dag for arbejdsstyrken vil være en kæmpe gevinst for det danske samfund. BNP vil stige væsentligt, og arbejdsudbuddet vil blive langt større. Derudover må vi ikke glemme, at det bliver langt nemmere at trække udenlandske investorer til Danmark, hvis vores infrastruktur fungerer.

Dansk Infrastrukturs seneste analyse viser, at BNP vil stige med mere end seks milliarder kr., hvis pendlere kan spare bare fem minutter i trafikken hver dag og vælger at bruge halvdelen af de fem minutter, de sparer i trafikken, på at arbejde ekstra. Med andre ord skal den danske arbejdsstyrke ikke have mere end 2,5 minutter forærende, før BNP stiger væsentligt. Det er stof til eftertanke.

Det ville øge arbejdsudbuddet med 13.100 personer, vurderer Dansk Infrastruktur endvidere. Et arbejdsudbud, vi i byggebranchen har hårdt brug for. Derfor sætter Byggesocietetet nu udfordringerne under lup og nedsætter et infrastrukturudvalg, der netop skal se på, hvordan vi fremover kan forbedre infrastrukturen i Danmark.

Det er højst nødvendigt: En god infrastruktur er en forudsætning for Danmarks udvikling. Også fordi en bedre infrastruktur er en af de ting, der må og skal fungere, hvis vi vil hive udenlandske investeringer til byggeriet i Danmark. De udenlandske investorer kommer ikke, hvis infrastrukturen er ineffektiv.

Lige nu går tendensen dog den forkerte vej. Trafikken vokser dag for dag, mens investeringerne falder. Dansk Byggeris seneste konjunkturanalyse viser, at Vejdirektoratets investeringer i anlæg og drift af veje falder fra næsten 6 mia. kr. i 2015 til lidt over 2,5 mia. kr. i 2018. Det er et fald på 57%.

Så fra Byggesocietet skal lyde en opfordring til at vedligeholde og udbygge infrastrukturen i Danmark kontinuerligt. Med fokus på alle trafikformer. Vi har ikke råd til at lade være.