Hvad kommer Brexit til at betyde for din virksomhed?

Nyt digitalt værktøj for at ruste danske virksomheder til Brexit

Hvad er toldreglerne efter Brexit? Kan virksomheder stadig importere og eksportere deres varer til Storbritannien som hidtil? Og hvad betyder Brexit for danske virksomheders selskabsstruktur?

Regeringen har netop lanceret nu et online værktøj, Brexit-tjeklisten, hvor virksomheder kan få et indledende overblik over forskellige områder, der kan og vil forandre sig i Danmarks handel med Storbritannien. Brexit-tjeklisten skal hjælpe virksomheder med at gøre klar til en fremtid efter Brexit, særligt hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale den 29. marts 2019.

Usikkerheden og Danmarks tætte samhandel med Storbritannien gør Brexit til et af de vigtigste erhvervspolitiske emner med store konsekvenser for det danske erhvervsliv. For at hjælpe virksomheder bedst muligt i omstillingen til de nye handelsvilkår med Storbritannien, ønsker regeringen at klæde erhvervslivet, og især de mindre virksomheder, på så godt som muligt. Brexittjeklisten er deres hjælpende hånd og forspring i forberedelsesarbejdet.

Storbritannien og Danmark har historisk set altid haft et tæt handelsbånd. I dag er Storbritannien Danmarks femte største eksportmarked, hvor 45.000 danske jobs er relateret til eksporten til Storbritannien. Den tætte samhandel stiller store krav til danske virksomheder, og hvordan de forbereder sig på Storbritanniens udtræden af EU.

Brexit-tjeklisten er sat i verden for at hjælpe virksomheder i netop disse forberedelser ved at give et overblik områder, hvor virksomheder kan stå overfor nye regler.

Virksomhedernes forberedelse af Brexit vil være forskellig og afhænge af, hvilke varer eller tjenester en virksomhed sælger, og hvordan virksomheden er struktureret. Derfor har Erhvervsministeriet i samarbejde med en række ministerier og erhvervsorganisationer udformet Brexit-tjeklisten for at identificere en række forhold, som virksomhederne bør være opmærksomme på i deres forberedende arbejde.

Tjeklisten er udformet på en enkel måde, der gør virksomheder i stand til hurtigt at finde frem til den viden, der er relevant for dem. Samtidig vil Brexit-tjeklisten lede virksomheder videre til relevante myndighedshjemmesider, hvor de eksempelvis kan finde yderligere information samt ansøge om de rette godkendelser, dokumenter mv.

Da forhandlingerne om Brexit kan og vil ændre sig i den kommende tid, er Brexittjeklisten tænkt som et dynamisk redskab, der i takt med forhandlingerne vil blive opdateret med den seneste udvikling samt konsekvenser for virksomhederne.

Uanset hvordan en kommende brexit-aftale bliver udformet, vil den betyde nye måder for vores virksomheders samhandel med Storbritannien. Det er nu danske virksomheder skal udvise rettidig omhu og forberede sig bedst muligt på at navigere i usikkert hav.

Brexit-tjeklisten kan findes her