Investeringslysten boomer i Aalborg

Interessen for at investere i Aalborg er stærkt stigende, og den lave rente samt muligheden for et fornuftigt afkast gør det i øjeblikket attraktivt at placere sine ejendomsinvesteringer i Aalborg.

Udviklingen bliver hjulpet godt på vej af en positiv befolkningstilvækst, som betyder, at der hvert år flytter mere end 1.500 nye borgere til byen. Og som tidligere omtalt her i Estate Magasin, så betyder den stigende tilflytning, at man i disse år oplever en særlig høj efterspørgsel på udlejningsejendomme. 

Med en lang række kommunale tiltag for byudvikling og politikker om blandet boligbyggeri, er Aalborg da også særligt interessant for investorerne at gå på ejendomsjagt i. Planlovens bestemmelse om 25 pct. almennyttigt byggeri er endnu ikke blevet sat i spil, men i kommunen er der fokus på, at der i forbindelse med nybyggeri gøres plads til forskellige boligformer. 

Der er for alvor gang i byggeriet i den almene sektor, hvor fx Alabu netop har overrakt nøglerne til 89 lejligheder ved Østerbro Brygge – og der er flere på vej. Kommunen har også bedt en lang række boligforeninger om at bygge i alt 416 flygtningeboliger, men i takt med, at behovet for dis-se er faldet bort, er der nu udsigt til, at de i stedet bruges som billige familieboliger.  

Byggesocietetet har fokus på regional udvikling
Der har ellers været tradition for, at en stor del af investeringerne i den danske ejendomsbranche placeres i hovedstadsområdet, og København er da også det lokomotiv, der skal trække udenlandske investeringer til landet. Men som det er tilfældet i bl.a. Aalborg, så kigger investorerne i høje-re grad ud i provinsen, hvor der er en fornuftig balance mellem afkast og risiko. 

I vores lokale arbejde har vi særligt fokus på at skabe en god dialog mellem kommunen og vores medlemmer, så begge parter er bekendt med hinandens udfordringer. Vi bør som branchefolk komme med vores input til, hvordan kommunerne kan fjerne nogle af de benspænd, der ellers kan få byggesager og store anlægsprojekter til at trække ud. Det er vigtigt, at den stigende tillid til, at udviklingen i provinsen forsætter, ikke bremses af flaskehalse, som kan lægge låg på lysten til at investere og bygge nyt.   
    
Inden længe kommer der er invitationer ud til årsmøderne i vores ni lokalområder – hold dig orientereret om Byggesocietets arrangementer på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.  

af Bent Outzen, sekretariatschef i Byggesocietetet