Byggesocietetet er en landsdækkende interesseorganisation og Danmarks stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vi har siden 1937 været mødested for engagerede medlemmer fra hele landet, og i dag mødes vores mere end 1.500 medlemmer i både lokalområder, fagudvalg og mindre, uformelle netværk.

 Vi blander det personlige netværk med faglighed og indsamler og formidler viden om, hvad der sker i den danske bygge- og ejendomsbranche. Vi går på tværs og giver bygherren, udvikleren, entreprenøren, ingeniøren, arkitekten, advokaten, mægleren og mange andre mulighed for at møde hinanden - vi skaber rammerne for den gode forretningsforbindelse.

En stor del af vores aktiviteter foregår ude i vores ni lokalområder, som er fordelt over hele landet. Herudover driver vi 11 fagudvalg og mere end 20 netværksgrupper, de såkaldte BS-grupper, som alle arrangerer egne netværksaktiviteter. Du kan læse mere herom under "Vores netværk".

Som medlem

  • Får du adgang til et landsdækkende netværk med mere end 1.500 medlemmer

  • møder du repræsentanter fra 600 forskellige virksomheder - vores medlemmer er typisk ledere, mellemledere og beslutningstagere i en bred vifte af små og store virksomheder

  • Får du faglig sparring på tværs af faggrupper

  • Deltager du aktivt og bidrager til videndeling blandt medlemmerne

  • Får du indsigt i aktuelle emner

  • Bidrager du til at skabe bedre rammer for den danske bygge- og ejendomsbranche

  • Får du mulighed for at udvikle dit personlige netværk

 

Byggesocietetet gennem tiden

Byggesocietetet blev stiftet tilbage i 1937 af bygherre Frederik Christian Boldsen, og var i en årrække et netværk forbeholdt bygherrer. Med tiden blev man dog enige om også at indlemme ingeniører og arkitekter, da de i vid udstrækning delte de samme interesser som bygherrerne. Tilbage i 1937 var branchen dog også en ganske anden, og det var svært at skaffe opgaver nok. Derfor så man en klar fordel i at stå sammen både for at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden på tværs af faggrupper. Og selvom rammevilkårene i dag er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste opgaver for Byggesocietetet.      
 
Formænd
1937-1945      Bygherre, direktør og byggeteoretiker Frederik Christian Boldsen
1945-1957      Landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen
1957-1965      Advokat Gustav Larsen
1965-1982      Advokat Jens Christian Mortensen
1982-2011      Advokat Lars Heilesen
2011-2012      Erhvervsmælger Jytte Bille og projektudviklingsdirektør Tony Christrup
2012-2019     Projektudviklingsdirektør Tony Christrup

2019 - Founding Partner/ Arkitekt MMA Ole Schrøder

Nyttig info og links