Byggesocietetets hæderspris

Byggesocietetet har siden 1979 uddelt Det Gyldne Søm til en person, virksomhed eller institution, som har bidraget positivt til udviklingen i bygge- og ejendomsbranchen.

 

Hædersprisen består udover et gyldent syvtommer søm af en illustration af den britiske kunster Daniel van der Noon, der med sin detaljerige streg har skitseret arkitektur og byggeri fra hele Danmark. 

 

Og vinderen er...

I 2019 gik prisen til Københavns Boldklub for genopførelsen af K. B. Hallen. Prisen blev modtaget af bestyrelsesformanden i Københavns Boldklub, Niels-Christian Holmstrøm-

I 2018 gik prisen til Esbjerg Kommune for deres målrettede arbejde med at udvikle Esbjerg – en udvikling som har gjort dem til en af verdens 20 energimetropoler.

Prisen blev modtaget af Hans Kjær, direktør for Teknik & Miljø, på vegne af Esbjerg Kommune.

 

 

Tidligere vindere

I 2017 gik prisen til byudvikler og iværksætter Rune Kilden. Udover ikoniske byggerier som Lighthouse og Pakhusene på Aarhus Ø, har Rune Kilden med sin forståelse for at skabe liv mellem husene forvandlet byens havneområde til en attraktiv bydel. Rune Kilden har med sine visioner for udviklingen af Aarhus om nogen været med til at bringe selvforståelse tilbage til Aarhus.

DGS219.jpg
det gyldne søm - billede til underside 1.jpg
 

det gyldne søm gennem tiden

  • Modtog sømmet for deres målrettede arbejde med at udvikle Esbjerg – en udvikling som har gjort dem til en af verdens 20 energimetropoler
  • Udover ikoniske byggerier som Lighthouse og Pakhusene på Aarhus Ø, har Rune Kilden med sin forståelse for at skabe liv mellem husene forvandlet byens havneområde til en attraktiv bydel. Rune Kilden har med sine visioner for udviklingen af Aarhus om nogen været med til at bringe selvforståelse tilbage til Aarhus.
  • I tæt samarbejde med lokale aktører har Køge Kommune søsat adskillige udviklingsprojekter. De skal være med til at forbedre rammerne for byens borgere og erhvervsliv samt skabe vækst og udvikling i hele regionen.
  • Prisen blev givet på baggrund af det store logistiske arbejde det hvert år er at etablere en by til 130.000 mennesker.
  • Prisen blev tildelt Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille for hans arbejde med at vedligeholde og udvikle Egeskov Slot fra 1554.