Back to All Events

Byggesocietetet Aalborg: Årsmøde 2019

Byggesocietetet Aalborg inviterer til årsmøde

Onsdag den 24. april 2019

hos Rambøll, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

Temaet for årets årsmøde er bæredygtighed, verdensmålene og klimatilpasning. Vores værter Rambøll vil fortælle om deres bæredygtighedsstartegier, og om hvordan de indtænker verdensmål og bæredygtighed i konkrete byggeprojekter. Derudover skal vi høre om klimatilpasning fra Region Nordjylland. Derefter er der generalforsamling, netværk og spisning.

Program
14.45 -15.00 Ankomst og forfriskninger
15.00 – 15.15 Velkomst og introduktion – Rambølls bæredygtighedsstrategi og FNs 17 Verdensmål v/Christopher Harry Riekehr, Markedschef Nordjylland, Rambøll
15.15- 15.50 Verdensmålene og bæredygtig byggeprojekter i Nordjylland, Børnehu-set Rådyret, Støvring (DGNB Guld), Nykøbing Mors (DGNB Guld), (Salling Rooftop (Aalborg)) v/Gitte Gylling Olesen, Chefspecialist, Rambøll
15.50 – 16.10 Pause og kaffe
16.10 – 16.40 Klimatilpasning af byggeri set fra en bygherres øjne v/Lars Lundsgaard, Region Nordjylland
16.40 – 17.00 Generalforsamling
17.00             Spisning og netværk


Tilmelding senest 12. april 2019.


Tilmeld dig her


Dagsorden til generalforsamlingen
1-    Valg af dirigent
2-    Aflæggelse af beretning
3-    Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
4-    Valg til bestyrelse
    på valg er Torben Hansen, Carl Pedersen, Søren F. Røge og Jesper Christensen. Alle ønsker genvalg
5-    Valg af revisor
    Bestyrelsen indstiller genvalg til Lisbeth Hjulmand.
6-    Indkomne forslag
7-    Eventuelt