Back to All Events

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg: Verdensmålene

Verdensmålene - som katalysator for økonomisk og bæredygtig merværdi?

Det er efterhånden 3 år siden, at verdens stats- og regeringsledere på et FN-topmøde i New York vedtog en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden: Verdensmålene, der trådte i kraft 1. januar 2016 og satte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for vores planet.

Verdensmålene forpligter alle FN´s 193 medlemslande og udspringer af de store udfordringer, verden står over for i dag.

Disse udfordringer kan være svært at forholde sig til i et dansk hverdags-perspektiv, og man kan let forfal-de til at lade politikere og embedsmænd tage bolden og ”vente” på, at verdensmålene bliver indarbejdet i lovgivning og andre grundlag for vores hverdag.

Men hvis man skal gøre en forskel på så omfattende målsætninger inden år 2030, så er det nødvendigt, at vi alle tager ansvar og finder samarbejdskonstellationerne, hvor vi hver især kan bidrage positivt ud fra egne perspektiver og ønsker.

Interessen for ”de rigtige løsninger” har aldrig været større i såvel befolkningen som erhvervslivet – der efterspørges alle steder løsninger, som bidrager til opfyldelse af verdensmålene.

Men skåltaler er nemme at holde – det er ofte vanskeligt at omsætte dem til praksis. Bæredygtighed i byg-ge- og byudviklingsprojekter bliver i praksis ofte nedprioriteret som fordyrende.

Den tendens vil vi i Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg gerne udfordre på et debatmøde omkring emnet: ”Hvordan kan verdensmålene konkret bidrage til at øge værdiskabelsen i den danske bygge- og ejendomsbranche???”

verdensmål.png

Program:
Kl. 14.30:             Ankomst og kaffe
 
Kl. 14:40:             Velkomst v/ Jacob Brandt og Troels Wenzel, Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg
                            Indledning og italesættelse v/ Senior Vice President Helle Vang, COWI A/S
 
Kl. 14.50:             Byggesocietetet/Bygherreforeningen og verdensmålene v/ Landsformand Tony Christrup fra Byggesocietetet og Vicedirektør Hanne Ullum fra Bygherreforeningen

 Kl. 15.05:          Hvordan kan den offentlige aktør anvende verdensmålene til at fremme en bæredygtig dagsorden?
Adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn fortæller om, hvor udviklingen af København kan ske i med verdensmålene for øje, mens By- og kulturdirektør Claus Torp fra Furesø Kommune fortæller om, hvilken tilgang en mindre kommune kan anvende for at gøre verdensmålene operationelle og synlige.

Kl. 15.45              Hvilke håndtag kan anvendes for at få verdensmålene ind i byggeriet?
Direktør Mette Qvist fra Green Building Council Denmark giver et indblik i samspillet mellem verdensmålene og DGNB-certificering, mens partner og direktør Ole Schrøder fra Tredje Natur fortæller arkitektens konkrete erfaringer med og bud på, hvordan implementering af verdensmålene kan skabe økonomisk og bæredygtig merværdi.
 
Kl. 16.25           Pause
 
Kl. 16.40           Hvordan kan verdensmålene anvendes til at skabe bæredygtig merværdi?
Head of sustainability Elisabeth Hermann Frederiksen fra NREP fortæller om NREP’s konkrete erfaringer med at udvikle bæredygtige boliger, og hvordan dette har skabt merværdi for NREP. Udviklingsdirektør Mia Manghezi fra PensionDanmark giver os investors vinkel på, hvorfor bæredygtigt byggeri er vejen til et større afkast.
 
Kl. 17.20           Afrunding
Ordstyrer: Senior Vice President Helle Vang, COWI A/S
 
Kl. 17.30           Vin og snacks
 
Formatet for de enkelte oplæg er, at hver indlægsholder får 10-15 min., hvorefter de to oplægsholdere får mulighed at svare på spørgsmål fra hinanden, moderator og deltagerne i 10-15 min.


Tid og sted:
Den 26. marts 2019 kl. 14.30-18.30
Bech-Bruun
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Deltagergebyret er kr. 500,- og tilmelding sker her

Parkeringsbillet afhentes i receptionen.

samarbejde_banner.png