Back to All Events

Lynetteholmen - muligheder og faldgruber

Kom til dialogmøde med overborgmester Frank Jensen og direktør i By og Havn Anne Skovbro om planerne for Lynetteholmen.

I slutningen af 2018 offentliggjorde regeringen og Københavns Kommune planen om en ny kunstig ø i Københavns Havn. Lynetteholmen anlægges som en ny ø ved at opfylde et areal på cirka to millioner kvadratmeter i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten. Lynetten skal forbindes med en havnetunnel og kobles på metrolinjerne.

Byggeriet på Lynetteholmen vurderes at kunne påbegyndes fra omkring år 2035, og bydelen ventes fuldt udbygget og beboet omkring 2070. Lynetteholmen anlægges efter sammen principper som arealudvidelserne i Nordhavn med spuns, hvor arealet inden for spunsen etableres gennem modtagelse af jord fra eksempelvis byggepladser - herunder fra udgravningen af tunnellen.
 
Læs mere om Københavns nye ø her: https://www.lynetteholmen.com/
 
Til dette dialogmøde vil vi starte med en kort oplæg fra overborgmester Frank Jensen og direktør i By og Havn Anne Skovbro om både tankerne bag og potentialet for Lynetteholmen.
 
Med udgangspunkt i oplægget, vil deltagerne i grupper diskutere og komme med input til, hvordan Lynetteholmen kan blive en succes for alle parter – hvor er der muligheder fra konstruktivt at lære fra andre projekter og hvad skal man være opmærksom på. Der kommer til at være fem grupper der hver vil beskæftige sig med et tema, og man kan melde sig på en gruppe ved tilmelding. (Man kan også vælge ’alle grupper’ og så bliver man sat i en gruppe på dagen.
 
Temaer:

  • Hvad er en god by?

  • Infrastruktur

  • Bæredygtighed

  • Arkitektur, byrum og byliv

  • Tid og planlægning – hvordan skal processen gribes an


Planen er at branchens indput fra dagen, vil blive samlet i et notat, der kan bruges af alle, der kommer til at involvere sig i Lynetteholmen.

Moderator på dagen: Johan Galster fra We Do Democracy

Program
15.00 – 15.30: Ankomst og netværk
15.30 – 16.00: Københavns Overborgmester Frank Jensen og Direktør i By og Havn Anne Skovbo med oplæg om Lynetteholmen
16:00 – 16:30: Break-out sessions i grupper
16:30 – 16.45: Præsentation fra grupperne
16:45 – 17:00: Opsummering
17.00 – 17:30: Netværk

Praktisk information:
Hvornår: 29. januar 2019 kl 15.00 – 17.30
Hvor: BLOXHUB, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K
Pris: kr. 400,- eks. moms for medlemmer og kr. 550,- eks. moms for ikke medlemmer

Tilmeld dig her