Back to All Events

Byggesocietetet Fyn: Korsløkkeparken

Byggesocietetet Fyn Inviterer d. 6. juni 2018 kl. 16.00, i samarbejde med Fyns almennyttige Boligselskab, til et spændende arrangement om gennemførelsen af helhedsplanen for Korsløkkeparken.

Vi mødes ved Fælleshuset: Johannes Larsens Vej 45.

16.00  Velkomst
Program / emner:

  • Hvorfor laver man en helhedsplan, og hvad skal der til herfor
  • Økonomien i en helhedsplan
  • Valg af udbudsform, og gennemførelse heraf
  • Renoveringsprocessen, bl.a. genhusning, samt entreprisearbejderne
  • Resultatet – hvordan modtager beboerne de gennemførte etaper
  • Et kig i en renoveret lejlighed
  • Besøg i, og fortællingen om det nye fælleshus, med kig på dette

17.30  Netværk med sandwich og drikkelse.
18.00  Tak for i dag

Arrangementet er gratis for medlemmer af Byggesocietetet. Medlemmer kan medbringe en gæst.
Der er max plads til 40 personer, så tilmeldingen sker efter først til mølle princippet.
Tilmelding skal ske senest 1. juni 2018.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her