Back to All Events

Byggesocietetet Vendsyssel: Introduktion til AB18 OG ABR18

INTRODUKTION TIL AB18 OG ABR18

De almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder (AB) har en lang historie med flere revisioner bag sig. Det nuværende aftaledokument, AB 92, blev vedtaget for mere end 20 år siden, hvorfor der har været nedsat et udvalg til at revidere betingelserne.

Formålet med revisionen er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem, som bl.a. skal være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer. I foråret 2018 har ABudvalget bag revisionen af byggeriets standardaftale, sendt deres udkast til AB 18 i offentlig høring, og det forventes at endelig version af betingelserne offentliggøres i midt juni.

Advokat og partner Mads Wilkens og advokat David Kjølby fra HjulmandKaptain, begge med speciale i entrepriseret, vil tage os igennem de væsentligste ændringer i AB18 og ABR18.

Praktisk information:
Sted: HjulmandKaptain, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring.

Tilmelding skal ske senest fredag den 15. juni 2018 til Mikkel Buchwald
på: mbu@70151000.dk

Med venlig hilsen
BYGGESOCIETETET I VENDSYSSEL
Mikkel Buchwald Møller Formand