Back to All Events

Byggesagsbehandling og lokalplaner i København

Bliv klogere på arbejdet med byggesagsbehandling og lokalplaner i Københavns Kommune.

PROGRAM

09.00-09.30 – Ankomst og netværk

09.30-09.40 - Velkomst
 v/Michael Nyboe, fmd. i Byggesocietetets By- og Planudvalg

09.40-10.30 - Nyt om byggesagsbehandling og lokalplaner i Københavns Kommune
v/ Pia Holm, Centerchef Center for Byplanlægning Byens Udvikling.
Mirza Hadzibegovic, Enhedschef Center for Bygninger Byens Anvendelse.

10.30-11.00 - Bygherres syn på arbejdsgange og processer

11.00-11.20 - Pause

11.20-11.50 - Spørgsmål og debat

11.50-12.00 - Afrunding

12.00-12.30 - Sandwich og netværk

PRAKTISK

Adresse: 
Arrangementet holdes hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Pris: 
Medlem kr. 500,00 ekskl. moms
Ikke-medlem kr. 700,00 ekskl. moms

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her