Back to All Events

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg: Luk hullet i den cirkulære økonomi

Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg på Building Green i Forum

I år har DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald i samarbejde med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg forberedt en VIP discussion, hvor bygherrer og affaldssektor mødes til en debat om at sikre efterspørgslen på de genbrugte og genanvendte byggematerialer. Mød op og hjælp os med at få belyst, hvad der er vigtigt for, at bygherre i højere grad vil efterspørge genbrugs og genanvendte løsninger?

Debatten finder sted d. 1 november kl. 9.30 – 10.00 i Forum i København under titlen:

”Luk hullet i den cirkulære økonomi”

Cirkulær økonomi handler om ansvarlig ressourceforvaltning, om at minimere trækket på de primære råstoffer og udnytte de materialer, der en gang er taget i brug bedst muligt. Store dele af bygge- og anlægsaffaldet nyttiggøres allerede i dag, men det er sjældent, at det genanvendes til det oprindelige tiltænkte formål. Som det foregår i dag er det op til affaldssektoren af finde ”genanvendelsesmuligheder” for byggeaffaldet, og det er i dag stort set kun i forbindelse med demonstrationsprojekter, at bygge- og anlægsaffaldet finder vej tilbage i byggeriet eller i nye byggevarer. Der er brug for at vi radikalt ændrer denne måde at forvalte ressourcerne på, hvis cirkulær økonomi skal blive hverdag i byggesektoren.

Det er først, når bygherre eller byggevareproducenter ser værdien i at efterspørge genanvendte eller genbrugsbyggematerialer til brug i nye bygninger eller byggevarer, at hullet i den cirkulære økonomi kan lukkes, og først da vil byggeaffaldet udgøre en egentlig ressource. Der er vi ikke nået til endnu.

DAKOFA og Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg vil derfor på denne workshop samle byggesektoren og affaldssektoren til en dialog om, hvornår bygherren og byggevareproducenter vil være parate til at anvende genanvendte materialer frem for nye ressourcer – hvilke risici ser bygherren, og hvad skal affaldssektoren gøre for at bygherren i fremtiden vælger genanvendte materialer?

Program

  • Velkomst ved DAKOFA og Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalget

  • Oplæg til debat ved Erik Lauritzen, Direktør Lauritzen Advising

Paneldebat med deltagelse af

  • Jens Breinholt, Projektdirektør i Pension Danmark 

  • Anna-Mette Monelly, Bæredygtighedschef, NCC 

  • Carsten Plambech Pedersen, Projektudviklingschef i NPV 

  • Claus Nielsen, Direktør i Gamle mursten 

  • Ebbe Naamansen, Head of Group Sustainablity i RGS Nordic